GZ-Haptotherapeut

Dwingeloo en Zuidwolde

Uw Privacy

 

Als behandelaar van Praktijk voor Haptotherapie R. Eisses hecht ik veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van mijn cliënten.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en wettelijk verplicht om van de behandeling een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat naast NAWET gegevens aantekeningen over uw hulpvraag, gezondheidssituatie, sociale situatie en gegevens over de voortgang van de behandeling. Ook worden in dit dossier eventueel extra gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor uw behandeling, deze kunnen opgevraagd worden bij een andere zorgverlener die u behandelt, bijvoorbeeld uw huisarts. Dit gebeurt altijd met uw expliciete toestemming door middel van een getekende verklaring.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van uw dossier. Ik ben ook gehouden aan wettelijke geheimhouding (beroepsgeheim). De wettelijke bewaartermijn van de aangelegde dossiers is momenteel 10 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en u expliciet om schriftelijke toestemming vragen.
De zorgverzekeraars stellen het verplicht om de navolgende gegevens op te nemen in de factuur voor een vergoeding:

  • NAW gegevens verzekerde
  • Geboortedatum en polisnummer verzekerde
  • Datum behandeling
  • Omschrijving behandeling (Behandeling Haptotherapie)
  • Kosten van de behandeling